Proclaimer
Proclaimer

Deze website in onder beheer van BrandweerVereniging Vlaanderen (BVV). BVV is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website. We doen er alles aan om de informatie actueel en juist te houden. Merk je echter dat er iets niet klopt? Laat het ons dan weten via [email protected].

Beheer van informatie

BVV levert de beste inspanningen om ervoor te zorgen dat de weergegeven informatie zo volledig, correct, precies en actueel mogelijk is. BVV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuiste of onvolledige gegevens die te vinden zijn op deze website. Mocht weergegeven informatie fouten bevatten of mocht er informatie, die de gebruiker op de website mag verwachten, ontbreken, dan engageert BVV zich ertoe dit zo snel mogelijk recht te zetten nadat het hiervan op de hoogte werd gebracht. Opmerkingen hieromtrent kunnen gestuurd worden naar [email protected].

De inhoud van de website (links inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving door BVV aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

Auteursrechtelijke bescherming en bronvermelding

Tenzij anders wordt aangegeven, is de informatie die je op deze site vindt, vrij van rechten. De informatie mag kosteloos en mits bronvermelding voor persoonlijk gebruik en niet-commerciële doeleinden worden aangewend. Wens je informatie (teksten, beelden ...) te reproduceren, te bedelen of op enige andere manier ter beschikking te stellen, dan moet er eerst toestemming gevraagd worden aan BVV. BVV en eventuele anderen behouden alle intellectuele eigendomsrechten op deze site. Bepaalde softwaretoepassingen en grafische elementen op de website worden door derden aangeleverd en kunnen door het auteursrecht beschermd worden, waardoor de mogelijkheid tot gebruik en reproductie beperkt wordt en aan de voorafgaande toestemming van de auteur onderworpen wordt. Als je denkt dat je rechten worden geschaad op deze website, neem dan contact op.


Publicatie van officiële teksten

De publicatie van officiële teksten heeft geen officieel karakter.


Links naar websites beheerd door derden

BVV plaatst ook links op de eigen website wanneer deze van nut kunnen zijn voor de surfer. BVV geeft geen enkele garantie betreffende de inhoud, de informatiebronnen, de beschikbaarheid en de kwaliteit of volledigheid van dergelijke websites en kan hiervoor bijgevolg niet voor verantwoordelijk gesteld worden. BVV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van externe websites en hun inhoud. Indien informatie beschikbaar op gelinkte websites niet betrouwbaar, juist, actueel of in strijd met de wetgeving is, behoudt BVV zich het recht de link naar de website zonder enige verwittiging te verwijderen. Problemen met links mogen steeds gemeld worden aan de zone via [email protected].

BVV behoudt zich het recht links naar externe informatie te weigeren.

Bezoek de nationale website via www.hulpverleningszone.be.